SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
DZIAŁAJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W HRUBIESZOWIE
OGŁASZA KONKURSY
ADRESOWANE 
DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
Z OKAZJI ROKU WOLONTARIATU

   1 września 2016 r. w trakcie uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu.

   Wolontariat jest bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych. Praca wolontariuszy polega na bezpośredniej pomocy potrzebującym, zbieraniu funduszy na działalność organizacji wolontariatu czy ekologicznych i im podobnych oraz udzielaniu się w przygotowywaniu imprez, kampanii i uroczystości lub też na nieodpłatnym uczestnictwie w pracach instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Wolontariusze działają wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne - w każdej dziedzinie życia społecznego i otaczającego nas środowiska. Wolontariat może przynieść ludziom szczęście i ukształtować ich osobowość według najlepszych wzorów. Zawsze rodzi postawy dobroczynności u innych. Zbieranie zabawek dla dzieci na święta, inne podobne akcje, żywa obecność człowieka, który ofiaruje nie tylko swój czas i ambicje, ale także samego siebie, choćby z pustymi rękoma - to zawsze najważniejszy dar, jakiego potrzebuje człowiek dotknięty samotnością, nieszczęściem, chorobą czy chwilową niedyspozycją.

   Celem proponowanych konkursów jest wzbudzenie zainteresowania uczniów ideą wolontariatu, rozbudzenie wrażliwości wobec potrzeb otaczających ich ludzi i zachęcenie do aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Pomocna dłoń, czyli ludzka dobroć jest największym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

   Św. Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi”. Uczniowie naszej szkoły podstawowej i gimnazjum na co dzień wykazując się zaangażowaniem, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka, mogą służyć w myśli słów Papieża Polaka tak potrzebującym jak i samym sobie.

I. Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

 1. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja idei wolontariatu wśród uczniów,
 • podanie potrzebującym „pomocnej dłoni”,
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
 • zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
 • integracja uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 2. Konkurs odbędzie się w kategoriach:
 • klasy I-III SP,
 • klasy IV-V I S P, klasy I-III gimnazjum;
 1. Format: A3
 2. Technika prac: dowolna.
 3. Każdą pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
 4. Prace należy złożyć do p. Marzanny Bednarczuk lub p. Anety Franke.
 5. Termin dostarczania prac: 3 lutego 2017 r.
 6. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury pod przewodnictwem p. Anety Franke w terminie do 10.02.2017 roku według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematyką i wymaganiami konkursu;
 • wartość merytoryczna pracy;
 • oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia;
 • ogólne wrażenie estetyczne prac.
 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Ich wręczenie będzie miało miejsce 10 lutego 2017 r. w Bibliotece szkolnej.

 

II. Konkurs na wiersz lub opowiadanie na temat
„Pomaganie jest fajne”

 1. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu rozumianego, jako pomoc drugiemu człowiekowi,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje charytatywne.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Oceniany będzie w trzech kategoriach: Klasa I- III szkoła podstawowa – uczniowie piszą tylko wiersz. Klasa IV- VI szkoła podstawowa – uczniowie piszą lub opowiadanie. Klasa I- III gimnazjum – uczniowie piszą wiersz lub opowiadanie.
 3. Prace konkursowe opatrzone nazwiskiem i imieniem autora należy złożyć w terminie do 3 lutego 2017 r:
 • klasy I- III do p. Marty Słupnej,
 • klasy IV-VI, I–III gimnazjum do opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu: p. Marzanny Bednarczuk.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lutego 2017 r. w bibliotece szkolnej.
 2. Prace uczniów klas I- III szkoły podstawowej zostaną opublikowane w kolejnym tomiku „Wierszy z piórnika”.
 3. Najlepsze prace wyłonione w konkursie z klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej i szkolnej „Gimbazetce”.
 4. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy, natomiast zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

  

 

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów
tel./fax +48 846963110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Wyświetl większą mapę

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates